Ansioturvaan ym. heikennyksiä hallitusohjelmassa

Hallitusohjelmassa olevat muutokset:

Hallitusohjelman mukaan lakiuudistusten ja leikkausten pitäisi tulla voimaan jo vuonna 2024. Hallitusohjelmassa sovitut uudistukset ja leikkaukset eivät ole siis vielä voimassa. Niihin voi tulla muutoksia ja osa ei välttämättä toteudu. Tekstin alla linkki TYJ:n sivuille, jossa tarkempaa tietoa aihekohtaisesti.

Muutokset, jotka alkavat tämänhetkisen tiedon mukaan vaikuttaa 1.1.2024.

 • Omavastuuaika pitenee seitsemään päivään
 • Lomakorvauksien saaminen siirtää etuusoikeuden alkamista
 • Kansaneläkeindeksi jäädytetään

Muutokset, jotka alkavat tämänhetkisen tiedon mukaan vaikuttaa 1.4.2024.

 • Lapsikorotukset poistetaan
 • 300 euron suojaosa työtuloille poistuu

Muutokset, jotka alkavat tämänhetkisen tiedon mukaan vaikuttaa 1.8.2024.

 • Vuorotteluvapaajärjestelmän lopetetaan

Muutokset, jotka alkavat tämänhetkisen tiedon mukaan vaikuttaa syyskuussa 2024.

 • Ansiopäivärahan taso porrastetaan
 • Työskentely palkkatuella ei kerrytä oikeutta ansiopäivärahaan
 • Ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan
 • Ansiosidonnaista saadakseen on työskenneltävä vuosi
 • Ansiosidonnaisen työskentelyedellytys euroistetaan

https://www.tyj.fi/lakimuutokset/