Toimintasuunnitelma

Yleistä

Yhdistyksen tärkein tavoite on jäsenten edunvalvonta ja huomioiminen sekä yhdistyksen toiminnan kehittäminen.
Yhdistys kouluttaa jäseniään yhdistystoimintaan, järjestää ammatillista koulutusta eri ammattiryhmille, sekä huolehtii omalta osaltaan jäsenistönsä virkistystoiminnasta.
Yhdistyksen sekä JHL:n näkyvyyttä pidetään yllä paikallisesti markkinointia hyödyntäen.

Edunvalvonta

Muuttuvassa työelämässä on tärkeää kehittää jäsenten työelämän laatua parantamalla heidän vaikutusmahdollisuuksiaan. Tehostetaan yhteistyötä jäsenistön, esimiesten, eri henkilöryhmien ja päättäjien välillä. Etsitään avoimia hallinnan välineitä lisäämällä henkilöstön vastuuta ja motivaatiota kehittämällä työyhteisöjen itseohjautuvuutta. Henkilöstön kehittämisen tavoitteena on turvata työpaikat ja se osaaminen, jota tarvitaan kunnan palvelutuotannossa.

Koulutus

Yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia jäsenille huomioiden myös eri jaostojen tarpeet.

Hallitus ja luottamusmiehet jatkavat kouluttautumistaan.

HUOM! Jos osallistut yhdistyksen ulkopuolisiin koulutuksiin, ilmoittautuminen aina yhdistyksen kautta.

Varmista osallistumismaksun korvaus yhdistykseltä aina ennen koulutustapahtumaa!

Virkistys

- Järjestämme jäsentapahtumia. Jäsenten toiveita kuunnellen.

- Perinteiset kesäteatteritapahtumat kuuluvat myös kesäämme.

- Perhetapahtuma.

- Oman yhdistyksen pikkujoulut.

-Jäseniä huomioimme onnittelukortilla merkkipäivänä alkaen 50-vuotispäivästä, täysistä kymmenistä.

Kokoukset

Sääntömääräiset syys- ja kevätkokous. Yleiskokoukset tarvittaessa.

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa.

Perustettavat alajaostot kokoontuvat tarpeen mukaan.

Tiedotus

Länsi-Savon, Mikkelin kaupunkilehden, Mäntyharjun pitäjänuutisten ja Pieksämäen seudun paikallisen järjestöpalstoilla.

  •   Yhdistyksen omat nettisivut: www.jhl525.fi
  •   Yhdistyksen Facebook –sivut: Etelä-Savon JHL 525
  •   Yhdistyksen instagram-sivu: esjhl_525