Jäsenedut

JHL:n jäsenet ovat oikeutettuja jäsenpalveluihin ja moniin rahanarvoisiin etuihin. Jäsenen tärkein oikeus on liiton ja oman yhdistyksen edunvalvonta eri muodoissaan.


Liiton jäsenkortilla saa muun muassa vakuutusetuja, polttoaine- ja muita alennuksia.

Edunvalvontapalvelut:

JHL:n jäsenet ovat oikeutettuja monipuolisiin edunvalvonta-, jäsen-, koulutus- ja työttömyysturvakysymyksiin liittyviin palveluihin. Tarvittaessa neuvoa ja apua työpaikalla ilmeneviin ongelmiin, he voivat kääntyä liiton puoleen.

Edunvalvonta

 • Edunvalvonta-asioissa jäsentä lähinnä on työpaikan oma luottamusmies tai pääluottamusmies.
  Luottamusmies on apuna työsuhteen ongelmatilanteissa. Hän valvoo työ- ja virkaehtosopimusten toteutumista työpaikalla, tulkitsee sopimusten sisältöa ja käy neuvotteluja työnantajan kanssa. Luottamusmies varmistaa, että työpaikalla noudatetaan työelämän pelisääntöjä. Luottamusmiesten ja yhdistysten lisäksi jäseniä palvelevat liiton aluetoimistot ja keskustoimisto.
 • Maksuton oikeusapu
  Erimielisyydet työpaikalla pyritään aina ratkaisemaan paikallisneuvotteluissa. Jos kysymys ei selviä paikallisesti, selvitetään asian viemistä keskusneuvotteluihin. Jos tämä ei onnistu ja vaikuttaa siltä, että työnantaja on toiminut lain tai sopimusten vastaisesti, harkitaan myös oikeudenkäyntimenettelyä. JHL:n jäsen voi saada liitolta maksutonta oikeusapua työ- tai virkasuhteesta johtuvassa oikeudenkäynnissä.

Lakkoavustus

 • Lakkotilanteessa liitto maksaa jäsenille työtaisteluavustusta.

Koulutuspalvelut

 • Jäsenille koulutus on useimmiten maksuton etuus. Katso lisätietoja koulutuskalenteri -sivustolta.

Työttömyyskassan palvelut

 • JHL:n työttömyyskassan jäsenet ovat työttömyysaikanaan oikeutettuja saamaan ansiopäivärahaa kun takana on riittävästi työhistoriaa, kokopäivätyössä 26 työviikkoa, osa-aikatyössä vastaavasti enemmän. Lisätietoja työttömyysturvasta ja kassan palveluista löytyy Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan sivuilta.

Verkkopalvelut:

JHL:n ja työttömyyskassan nettisivut ovat uudistuneet! 
Liiton sivuilla tasoja on edelleen kolme, kaikille avoimet sivut ja kirjautumisen vaativat jäsen -ja aktiivisivut. JHL:n nettisivujen kokonaisrakennetta on muutettu niin, että eri sektoreilla ja sopimusaloilla työskentelevät jäsenet löytäisivät mahdollisimman helposti omaan sopimusalaansa kuuluvia asioita. 
Jäsensivuille kirjautuessaan jäsenet saavat eteensä sivut, joilta he voivat tarkistaa, mitkä sivuista ovat vain jäsenille tarkoitettuja. tietenkin jäsenet voivat kirjautumisen jälkeenkin surffailla kaikille avoimilla sivuilla.
Sähköiset palvelut, joita JHL:n sivut ovat aikaisemmin ovat edelleen jäsenten käytössä.
Työttömyyskassan ewertti eAsiointi ja eEmeli puhelinkassaovat niin ikään jäsenten käytössä.

Omajhl-palvelussa (ent.omat jäsentiedot -palvelu) voi maksaa jäsenmaksuja ja tarkistaa omat yhteystietonsa, ilmoittaa työpaikan vaihtumisesta sekä tarkistaa yhdistystiedot ja lähimmät yhteyshenkilöt.

Kursseille hakeminen jäsenpalvelun kautta
Merkittävin toiminnallinen uudistus on se, että kursseille hakeminen on siirtynyt turvallisesti kirjautumisen taakse omajhl-palveluun.

Yhdistyksen muita jäsenetuja:
Elokuvalippuja voi ostaa toimistolta 8 € hintaan,toimiston aukioloaikoina. Lippuja myydään 1kpl/jäsen/kk. Jäsen saa lunastaa kahden kk:n liput samalla käynnillä. Jäsenkorttia näyttämällä. Jos tulet kaukaa, kannattaa varmistaa vaikka soittamalla onko toimistotyöntekijä paikalla varmasti.

Tietolähteet:

Jäsenlehti Motiivi
Liitto julkaisee Motiivilehteä, jonka jokainen jäsen saa kotiinsa 10 kertaa vuodessa. Lehti kertoo eri ammattien ja työpaikkojen ajankohtaisista asioista ja pitää jäsenet ajan tasalla työelämän kysymyksissä. Lehdessä tiedotetaan koulutuksista ja tapahtumista sekä muuttuvista ja pysyvistä jäseneduista.

Vakuutusedut:

Vakuutusyhtiö Turva
JHL on vakuuttanut jäsenensä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvassa. Kollektiivinen jäsenvakuutus sisältää matkustajavakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen pysyvän haitan varalle. Liiton järjestötehtävissä ja tilaisuuksissa JHL:n jäsenet ovat vakuutettuna Liittoturvavakuutuksessa. 

Lisäksi vakuutukseen kuuluvat:

 • ammatillinen vastuuvakuutus
 • irtaimistovakuutus perhepäivähoitajille
 • ammattiin opiskelevien lisätapaturmavakuutus
 • Turva tarjoaa JHL:n jäsenille alennuksia myös muista vakuutuksista.

Polttoainealennukset:

Ammattiliitto JHL:n jäsenet nauttivat eduista myös Nesteen huoltoasemilla! Saat 2,1 senttiä alennusta jokaisesta bensa- tai diesellitrasta, joka maksetaan Nesteen sovelluksella. Etu koskee Nesteen palveluasemia. Lisätietoja sovelluksesta www.jhl.fi/jäsenyys/vapaa-ajan-edut/muut-edut


Tehty Yhdistysavaimella | Yhdistystieto.fi

© 2019 Mikkeli JHL ry 525